Revalidatie na Corona

Revalidatie na coronavirus (COVID-19) 

Vanaf heden biedt OREC een revalidatieprogramma aan voor patiënten na besmetting met COVID-19. Het revalidatieprogramma is multidisciplinair van aard, aangezien dit van belang is voor een optimaal herstel na besmetting met COVID-19. Het multidisciplinaire team bestaat uit onderstaande disciplines: 

 • Fysiotherapie 
 • Ergotherapie 
 • Oefentherapie 
 • Diëtiek 
 • Psychologie 

OREC maakt deel uit van het REACH-Netwerk (REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge). REACH omvat een regionaal netwerk van professionals die betrokken zijn in de revalidatie van complexe patiënten na een ziekenhuisopname. Professionals in het netwerk zijn geschoold in de specifieke complexe problematiek bij patiënten na een intensive care (IC) opname. 

Revalidatie na IC-opname:
Indien u ernstig ziek bent geweest door COVID-19 moet u ook na uw ziekenhuis- en/of IC-opname intensieve revalidatie krijgen. Vaak gebeurt dit eerst in een revalidatiecentrum, maar ook in de periode daarna moet u blijven werken aan uw herstel. Deze intensieve revalidatie is van belang omdat u na een IC-opname specifieke klachten kunt krijgen, dit wordt het Post Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd. PICS leidt tot langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren en kunnen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. De beperkingen zijn voornamelijk op het gebied van:

 • Verminderde longfunctie 
 • Spierzwakte 
 • Verminderde conditie  
 • Gewrichtspijn en/of stijfheid 
 • Vermoeidheid 
 • Kortademigheid  
 • Moeite bij het verrichten van dagelijkse handelingen 
 • Moeite met verwerken van informatie, concentratie, omgaan met prikkels 
 • Ondervoeding  
 • Angst, depressie, posttraumatische stress stoornissen 
Image

Revalidatie zonder IC-opname:
Niet iedereen wordt op de IC opgenomen na een besmetting met COVID-19. Indien u niet op de IC bent opgenomen, maar wel besmet bent geweest met COVID-19 komt u ook in aanmerking voor het multidisciplinair revalidatieprogramma. Bovengenoemde beperkingen kunnen dan ook een rol spelen in uw dagelijks leven. Ook dan kan een behandeling bij OREC een uitkomst bieden voor u! 

Behandeling:
Tijdens het intakegesprek worden de beperkingen en uw hulpvraag in kaart gebracht. Hierna worden vragenlijsten en metingen afgenomen zodat wij uw huidig functioneren goed in kaart kunnen brengen. Op basis van het intakegesprek, de vragenlijsten en de metingen wordt er voor u een multidisciplinair revalidatieprogramma op maat gemaakt. De duur en de frequentie van het revalidatieprogramma zal voor elke patiënt variëren. 

Vergoeding:
Vanaf 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg voor coronapatiënten die ernstige klachten hebben tijdelijk en onder voorwaarden opgenomen in het basispakket. De tijdelijke aanspraak loopt tot 1 augustus 2021 en geldt voor:

·       Fysiotherapie-oefentherapie: maximaal 50 zittingen voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
·       Ergotherapie: maximaal 10 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling
·       Diëtetiek: maximaal 7 uur voor de duur van 6 maanden na de eerste behandeling.

Voorwaarden zijn een verwijzing door de huisarts of een medisch specialist en deelname aan onderzoek naar de effectiviteit van deze zorg door zowel zorgverlener als patiënt.

Zes maanden na start van de behandeling kan indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede behandelperiode van 6 maanden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.