Gecombineerde Leefstijl Coaching (GLI)

Bij het Orthopedische Revalidatie en Expertise Centrum kunt u vanaf 1 januari 2020 terecht voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie; Beweegkuur GLI.

Beweegkuur GLI

De Beweegkuur GLI is een gecombineerde leefstijlinterventie, gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig gewichtgerelateerd gezondheidsrisico. In de interventie staat een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal. Bij de Beweegkuur bestaat het eerste jaar uit de begeleidingsfase met individuele bijeenkomsten en 7 groepsbijeenkomsten. Het tweede jaar bestaat uit de onderhoudsfase.

Om de resultaten bij deelnemers te waarborgen is gedragsverandering een belangrijk onderdeel. Voor het realiseren van gedragsverandering en gedragsbehoud maakt de leefstijlcoach gebruik van motiverende gespreksvoering. Daarbij heeft de deelnemer zelf de regie door zelfmanagement en het zelf formuleren van doelen.

Projectteam

U gaat in groep van maximaal 12 deelnemers aan de slag. U wordt begeleid door een projectteam van Orec. De leefstijlcoach zorgt hierbij voor gedragsverandering, de fysio- of oefentherapeut voor aanzetten tot bewegen en de diëtist voor het aanleren van een gezond eetpatroon. Het projectteam houdt zeer nauw contact met elkaar over de progressie van de deelnemers.

Bewezen interventie
Beweegkuur GLI is een bewezen interventie en heeft daarmee een effectieve aanpak. De interventie is erkend op het niveau van ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. De Beweegkuur GLI staat geregistreerd bij Loketgezondleven.nl van het RIVM.

Deelnemen Beweegkuur

Voor het deelnemen aan de Beweegkuur zijn er een aantal inclusiecriteria. De belangrijkste is als u aan de Beweegkuur wil deelnemen u een BMI moet hebben vanaf 25 tot en met 40. Daarnaast moet u gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. De leefstijlcoach kijkt tijdens een intakegesprek of u aan deze voorwaarden voldoet.

Vergoeding Zorgverzekering
Vanaf 2019 wordt de Beweegkuur GLI vergoed vanuit de basis zorgverzekering (Zvw). De huisarts kan voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht de Beweegkuur GLI voorschrijven. Er is dus wel een verwijzing nodig van de huisarts.

Voor meer informatie kijk op: https://www.huisvoorbeweging.nl/zorg-welzijn/interventies/Beweegkuur-gli/