Gecombineerde Leefstijl Coaching (GLI)

Bij het Orthopedische Revalidatie en Expertise Centrum kunt u vanaf 1 januari 2020 terecht voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI): Beweegkuur.

Beweegkuur GLI
De Beweegkuur GLI is een gecombineerde leefstijlinterventie, gericht op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl, voor mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. In dit 2-jarig traject staat gedrag rond gezonde voeding, beweging en ontspanning centraal. Let op: de GLI is niet gratis sporten of begeleiding bij bewegen, maar aanzetten tot beweging, je moet dus zelf aan de slag om te bewegen. Naast de GLI kunnen we wel een individueel fysiotherapie of fitnessprogramma aanbieden. Bij de Beweegkuur bestaat het eerste jaar uit de begeleidingsfase met individuele begeleiding door de leefstijlcoach en 7 groepsbijeenkomsten verzorgd door o.a. fysiotherapeuten, leefstijlcoach en dietistes. Het tweede jaar bestaat uit de onderhoudsfase

Om de resultaten bij deelnemers te waarborgen is gedragsverandering een belangrijk onderdeel. Voor het realiseren van gedragsverandering en gedragsbehoud maken de betrokken professionals gebruik van motiverende gespreksvoering. Daarbij heeft de deelnemer zelf de regie door zelfmanagement en het zelf formuleren van doelen.

Projectteam
U gaat in groep van maximaal 12 deelnemers aan de slag. U wordt begeleid door een projectteam van OREC. Het projectteam bestaat uit een leefstijlcoach, een diëtist en een beweegprofessional (fysiotherapeut of oefentherapeut). Individuele begeleiding door een leefstijlcoach is onderdeel van de GLI, bij de diëtist en leefstijlcoach kom je voor een intake. Vervolgafspraken bij de diëtist of beweegprofessional vallen niet onder de beweegkuur, maar is wel mogelijk via vergoeding vanuit de verzekering. Het projectteam kan jou hier meer informatie over geven. De leefstijlcoach bespreekt je volledige leefstijl, de fysio- of oefentherapeut begeleidt bij aanzetten tot bewegen en de diëtist begeleidt bij het aanleren van een gezond eetpatroon.

Bewezen interventie
Beweegkuur GLI is een bewezen interventie en heeft daarmee een effectieve aanpak. De interventie is erkend op het niveau van ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’. De Beweegkuur GLI staat geregistreerd bij Loketgezondleven.nl van het RIVM.

Deelnemen Beweegkuur
Voor het deelnemen aan de Beweegkuur zijn er een aantal inclusiecriteria. De belangrijkste is als u aan de Beweegkuur wil deelnemen u een BMI moet hebben vanaf 25 tot en met 40. Daarnaast moet u gemotiveerd zijn om hun gedrag te veranderen. De leefstijlcoach kijkt tijdens een intakegesprek of u aan deze voorwaarden voldoet.

Vergoeding Zorgverzekering
Vanaf 2019 wordt de Beweegkuur GLI vergoed vanuit de basis zorgverzekering (Zvw). De huisarts kan voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht de Beweegkuur GLI voorschrijven. Er is dus wel een verwijzing nodig van de huisarts.

Voor meer informatie kijk op: https://www.huisvoorbeweging.nl/zorg-welzijn/interventies/Beweegkuur-gli/

Indeling van het programma
Jaar 1
Huisartsenpraktijk:
– Doorverwijzing

Leefstijlcoach:
– 1 x intake van 60 min
– 5 x 30 min vervolgconsulten: begeleiding en follow-up
– 3 x 45 min groepsbijeenkomst

Fysiotherapeut:
– 1 x individueel beweegplan
– 2 x 60 min groepsbijeenkomst

Diëtist:
– 1 x intake van 60 min
– 1 x individueel voedingsplan
– 3 x 60 minuten groepsbijeenkomst

Jaar 2
Leefstijlcoach:
– 2 x 30 min vervolgconsulten: begeleiding en follow-up
– 2 x 45 min groepsbijeenkomst

Fysiotherapeut:
– 1 x 30 min vervolgconsult: begeleiding en follow-up

Diëtist:
– 3 x 60 minuten groepsbijeenkomst