Ben ik verzekerd voor fysiotherapie?

Fysiotherapie wordt in 2016 beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heel veel Nederlanders hebben daarom een aanvullende pakket voor fysiotherapie. Ook zijn er mensen die ervoor kiezen om de kosten voor fysiotherapie zelf te betalen. Als u wilt weten of u wel of niet vanuit uw verzekering wordt vergoed voor fysiotherapie dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Hieronder vindt u algemene informatie over de verzekering van fysiotherapie.

De vergoeding vanuit uw basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat of als u last heeft van urine incontinentie. Als uw behandeling niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed, dan wordt in eerste instantie gekeken of u aanvullend verzekerd bent. Bent u niet genoeg aanvullend verzekerd, dan ontvang u een factuur. Als u komende tijd verwacht veel fysiotherapie nodig te zullen hebben dan is een aanvullende verzekering raadzaam.

Voor kinderen onder de 18 jaar worden per indicatie de eerste 9 behandelingen altijd vergoed door de basisverzekering. Mocht daarna voor deze indicatie nog behandeling nodig zijn, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Kinderen met een chronische aandoening (kijk hiervoor op de lijst: Chronische Aandoeningen) worden

vanuit de basisverzekering voor al hun behandelingen vergoed.

Voor volwassenen boven de 18 jaar of ouder wordt fysiotherapie beperk vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u last van urine incontinentie, dan worden de eerste 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie vergoed. Houdt u er wel rekening mee dat u (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen (als u nog niet heeft betaald voor andere zorg). Heeft u een chronische aandoening (kijk hiervoor op de lijst: Chronische Aandoeningen)? Dan moet u de eerste 20 behandelingen zelf betalen, of vanuit uw aanvullende verzekering voor zover u daarvoor verzekerd bent. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Op deze pagina vindt u een aantal praktijkvoorbeelden.

Als uw vraag nog niet voldoende is beantwoord, dan kunt u altijd contact opnemen via onze contactpagina.