Oprichting

OREC is een fysiotherapie praktijk en vindt zijn oorsprong in het oude RKZ Ziekenhuis te Hilversum. Hier hebben de oprichters van OREC in samenwerking met orthopedisch chirurgen een orthopedische revalidatie afdeling kunnen ontwikkelen die alom bekendheid verwierf. In de jaren 90 hebben zij kans gezien deze afdeling in eigen beheer onder te brengen op Landgoed Zonnestraal. Sinds die tijd kan iedereen met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat bij OREC terecht.

OREC werkt nauw samen met toonaangevende (sport-) artsen, orthopedische chirurgen, cardiologen en wetenschappers. De kwaliteit die in het OREC wordt geleverd is gebaseerd op jarenlange ervaring en kennis op het gebied van orthopedische revalidatie. Daarom komen naast mensen uit de regio ook veel bekende topsporters vanuit heel het land speciaal naar OREC om te worden behandeld. Door het geven van cursussen op nationaal niveau en uitwisseling van ervaringen met collega’s heeft OREC nationale aanzien verschaft.