Hoe waarborgt OREC de kwaliteit?

Alle fysiotherapeuten werkzaam bij OREC zijn volgens de Wet BIG geregistreerd in het BIG-Register. Zo bent u ervan verzekerd dat u wordt behandeld door een bevoegd fysiotherapeut. Ook zijn alle fysiotherapeuten van OREC geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit betekend dat alle fysiotherapeuten van OREC voldoen aan de door de KNGF gestelde kwaliteitseisen.

Voor OREC is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en

geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), vragenlijsten naar patiënten die bij OREC zijn behandeld en willen deelnemen aan dit onderzoek. Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt, dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg.

U ontvangt na afloop van uw behandelsessie een e-mail met inloggegevens, waar u uw vragenlijst anoniem kunt invullen. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Als uw vraag nog niet voldoende is beantwoord, dan kunt u altijd contact opnemen via onze contactpagina.