Heeft OREC een praktijkinformatie folder?

OREC heeft een praktijk informatiefolder. U kunt deze opvragen bij de receptie. U kunt de folder ook online inzien via deze link.

Als uw vraag nog niet voldoende is beantwoord, dan kunt u altijd contact opnemen via onze contactpagina.