Gezocht: Begeleiders Gezond Natuur Wandelen op Landgoed Zonnestraal.

Begeleiders Gezond Natuur Wandelen in Hilversum gevraagd

Wie vindt het leuk om op regelmatige basis, eens per week of bv eens per maand, een wandelgroep te begeleiden in de natuur of vanuit de wijk de natuur in?

De stichting Gezond Natuur Wandelen, het Goois Natuurreservaat (GNR) en de wandelbond KWBN willen aantrekkelijke, laagdrempelige wandelingen in de natuur – en vanuit de wijk de natuur in – aanbieden vanaf komend najaar in Hilversum. Het idee is om op wekelijkse basis een begeleide wandeling van max. 1 uur te organiseren voor mensen die om wat voor reden dan ook, minder actief (kunnen) zijn. De achterliggende gedachte is dat het regelmatige wandelen in een natuurlijke omgeving een grote bijdrage levert aan de gezondheid. Het gaat hierbij dus om het bewegen, het wandelen zelf, waarbij de groene omgeving bijdraagt aan de gezonde inspanning en beleving. Het is dus geen natuurexcursie, maar in de pauze van de wandeling kan er kort iets worden verteld door de begeleider van de groep wandelaars over de natuur, het gebied of een actueel natuurthema. De stichting Gezond Natuur Wandelen organiseert voor nieuwe vrijwillige wandelbegeleiders een dag-training bij de wandelbond. Elke natuurkennis hoe groot of klein dan ook is natuurlijk welkom, maar niet noodzakelijk.

“Met zijn allen, voor allen, gezond aan de wandel in de natuur of het groen in de stad!”

In 2014 is Gezond Natuur Wandelen van start gegaan in Haarlem en op Texel. Inmiddels wandelen we elke week op meer dan 25 locaties in Noord-Holland en Friesland. Het doel van Gezond Natuur Wandelen is om samen met mensen, die uit zichzelf om wat voor reden dan ook wat minder bewegen, minstens een keer per week een wandeling van een uurtje te maken.

In Engeland is Gezond Natuur Wandelen onder de naam Walking for Health al jarenlang een groot succes. Tienduizenden mensen doen er elke week aan mee. Onderzoek heeft aangetoond dat vooral mensen die vanuit zichzelf minder dan een half uur per dag bewegen enorm veel baat hebben als ze gaan wandelen. Ze leven gemiddeld 3 tot 5 jaar langer. Ze slapen beter, hebben minder last van stress, minder risico op vele chronische ziekten en door het elke week lopen met een groep voelen veel mensen zich minder eenzaam. Aangetoond is dat deze positieve effecten nog groter zijn wanneer je in de natuur beweegt. De helft van de 50+ mensen in Nederland beweegt minder dan een half uur per dag. Er is dus veel te winnen!

Bij Gezond Natuur Wandelen gaat het om door vrijwilligers begeleide, gratis wandelingen door een groene omgeving. In de eerste plaats bedoeld voor mensen die meer willen gaan bewegen en voor iedereen die wandelen met een groep leuk vindt. De stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland organiseert deze wandelingen in nauwe samenwerking met landelijke en lokale organisaties op het gebied van natuurbescherming, wandelsport, gezondheidszorg en welzijn.

Er wordt gewandeld in een matig tempo. Twee vrijwilligers begeleiden de wandeling. De route kan variëren. Op een paar plaatsen wordt gedurende de wandeling even gestopt om iets te vertellen over de natuur die we tegenkomen. Na afloop kunnen degenen die dat willen (vaak tegen gereduceerd tarief) een kopje koffie drinken met de groep. Deelname is gratis en je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

In de praktijk doen er veel ouderen mee aan Gezond Natuur Wandelen. Vaak zijn de contacten die ontstaan en de gezelligheid de belangrijkste redenen om mee te doen. Het Goois Natuurreservaat (GNR) en stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland hebben met elkaar een overeenkomst gesloten om samen dit initiatief op te zetten in Hilversum.

Interesse om mee te doen als deelnemer of als begeleider? Voor locaties, startplaatsen en tijden of contact zie www.gezondnatuurwandelen.nl .

De begeleiders
De wandelingen zijn eigenlijk wekelijks een “natuurexcursie light”. Onderweg kan een begeleider een of twee keer kort iets over de natuur, het gebied of een groen thema vertellen. Per wandeling zijn er twee begeleiders. Veel mensen, natuurgids of niet, vinden het leuk om af en toe mee te lopen en een kort actueel item over de natuur te behandelen. in overleg met de vrijwilligers en de wandelbond wordt een dagcursus van de KWBN georganiseerd. Deze training is voor de deelnemers gratis. Voor meer informatie kunt u kijken op www.gezondnatuurwandelen.nl  of kunt u contact opnemen met OREC en vragen naar Arvid Brouwer.