Ergotherapie

Bij het Orthopedisch Revalidatie en Expertise Centrum (OREC) kunt u terecht voor uw vragen over Ergotherapie en Ergotherapie-sessies.

Ergotherapie stelt u in staat om uw dagelijkse activiteiten te blijven uitvoeren, wanneer u te maken heeft met beperkende lichamelijke en/of psychische klachten.

Voorbeelden van vragen die in een situatie van beperkende lichamelijke en/of psychische klachten kunnen spelen zijn:

  • Hoe kan ik zo optimaal mogelijk functioneren in mijn thuis-/werksituatie?
  • Kan ik geholpen worden met de aanvraag van een WMO verstrekkingen?
  • Op welke manier kan ik met beginnende dementie zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen?
  • Wat is de ideale manier met de gevolgen mijn chronische aandoening om te gaan?
  • Hoe kan ik mijn dag optimaal indelen, zodat mijn vermoeidheid klachten mij minimaal beperken?
  • Kan de mantelzorger beter met mij omgaan door adviezen en training te krijgen over de zorg bij mijn fysieke en psychische beperking?

De ergotherapeut bedenkt, samen met u, oplossingen voor deze vragen. Middels trainingen en adviezen wordt er met u gewerkt aan uw hulpvraag. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig. De ergotherapeut begeleidt u, zo nodig, bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Via de WMO geeft de gemeente ondersteuning thuis, zodat u zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Kortom, de ergotherapeut:

  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten;
  • Denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag;
  • Geeft voorlichting aan u, mantelzorgers en naaste betrokkenen.

De ergotherapeut creëert mogelijkheden waardoor u weer grip krijgen op uw leven en weer kan participeren in de maatschappij.

De ergotherapeuten van OREC zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit staat garant voor een gedegen opleiding, bijscholing en kennis van zaken.

OREC werkt volgens de richtlijnen van beroepsvereniging voor ergotherapeuten Ergotherapie Nederland (www.ergotherapie.nl).

Binnen de ergotherapie is er overleg met de huisarts, de medisch specialist, de fysiotherapeut, de mantelzorger, de WMO consulent en overige betrokkenen.

Door de samenwerking die OREC heeft met universiteiten is er contact met toonaangevende wetenschappers. OREC is zodoende in staat om de nieuwste kennis binnen de ergotherapie direct voor u beschikbaar te stellen.

Informatie over de behandeling:

De ergotherapeut gaat in de intake na wat voor u belangrijk is. Vervolgens wordt er een observatie gedaan van uw dagelijkse activiteiten. Hiermee worden de mogelijkheden voor u in kaart gebracht. Samen met u wordt een behandelplan met behandeldoelen opgesteld. Voor een optimale aansluiting van het behandelplan binnen uw zorg overlegt de ergotherapeut met uw huisarts en eventueel betrokken zorgverleners zoals de fysiotherapeut, mantelzorgers of leerkrachten.

Ergotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw verplichte eigen risico. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

U hoeft geen verwijzing te hebben om gebruik te maken van ergotherapie. Een DTE-screening van de ergotherapeut beoordeelt of ergotherapie voor u een meerwaarde heeft.

Maak een afspraak