Deborah den Boek

Image

Deborah is in 2017 afgestudeerd als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam.
Zij heeft ervaring met orthopedische en neurologische problematiek en hulpvragen.

Iedereen wilt zo zelfstandig mogelijk leven, betekenisvolle handelingen blijven uitvoeren en mee kunnen doen in de maatschappij. Deborah helpt u graag door samen met u naar uw hulpvraag te kijken en tot heldere oplossingen te komen. Dit doet ze door:

  • Advies en begeleiding  bij barrières in dagelijkse activiteiten.
  •  Mee te denken over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag.
  • Voorlichting te geven (aan u, uw mantelzorgers en naaste betrokkenen).

Ze streeft ernaar mensen in staat te stellen om (opnieuw) hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Het kunnen de simpele handelingen zijn, als eten en aankleden, die het verschil maken.

Deborah staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici ( 29102908790) is aangesloten bij de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.