Bedrijfszorg

Wist u dat u zelf bij (de kans op) arbeidsverzuim een partij mag kiezen die u helpt in werkhervatting of in het voorkomen van uitval? Het arbeidsrevalidatie-team van OREC zorgt dat u of uw werknemer zich snel fitter voelt en veerkrachtig weer aan de slag kan.

OREC bedrijfszorg is bedoeld voor mensen die door lichamelijke en/of psychische klachten niet (meer) kunnen werken of regelmatig uitvallen.

Intake & Maatwerkadvies:
Voorafgaand aan een eerste contact bemiddelt en onderzoekt OREC welke partij voor u het meest geschikt is als opdrachtgever. Vervolgens biedt OREC vroegdiagnostiek in 2 vormen:

  • Preventieve (gratis) Quick scan met behulp van vaststelling van klachten, stressoren, belastende omstandigheden en een probleeminventarisatie.
  • Multidisciplinaire baselinebepaling van fysiek en mentaal basisniveau (nul meting);

Samen met alle betrokken partijen kijken verschillende professionals -bestaande uit ten minste een fysiotherapeut en (bedrijfs)psycholoog – welk maatwerkprogramma voor u of uw werknemer beschikbaar is. Zo nodig wordt doorverwezen naar een specialist. Binnen een week geeft het arbeidsrevalidatie-team een advies op maat. Dit kan een individuele begeleiding zijn of een multidisciplinair programma.

Modulaire Aanpak:
Aan de hand van persoonlijke aandachtspunten die tijdens een intake naar voren komen wordt per individu gedurende een vaste periode de begeleiding bepaald. Het doel van de behandeling is niet primair het verminderen van de nadelige gevolgen. Maar vooral het ontwikkelen van actieve strategieën om met de klachten om te gaan. Meestal bestaat een interventie uit een combinatie van de volgende modules:

  • Voorlichting en informatievoorziening; consultatie in actief omgaan met pijn, vermoeidheid, stressoren en prestatiegedrag vanuit alle behandelende disciplines.
  • Fysieke begeleiding; individuele interventie, running therapie en (herstel-) training gericht op conditiewinst en functieverbetering door de fysiotherapeut.
  • Psychologische begeleiding; individuele counseling, coaching en consultatie gericht op veerkracht, persoonlijke effectiviteit en persoonlijke groei door de (bedrijfs)psycholoog,
  • REST-Ontspanningstherapie: gecombineerde ontspanningstechnieken, zoals Biofeedback (IMS), Progressieve Spier Relaxatie (PSR), Restricted Enviromental Stimulus Therapy (floatation) door (neuro)psycholoog.
  • Werk-coaching; persoonlijke ondersteuning en bemiddeling in stapsgewijze en realistische terugkeer naar het werk door de Werk- coach.

De effectiviteit van dit soort (cognitief gedragsmatige) behandelingen is wetenschappelijk onderzocht. De behandeling vindt plaats op Landgoed Zonnestraal te Hilversum.

In sommige gevallen heeft u voor een vervolgtraject een doorverwijzing nodig van de bedrijfsarts. Veel werkgevers vergoeden dan het volledige traject als u na onze Quick Scan een indicatie heeft voor bijvoorbeeld: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (OLK); Whiplash (WAD); overspannenheid/ (dreigende) burn-out (BO) of problemen als chronische pijn, vermoeidheid en slapeloosheid.

U kunt contact opnemen met Ruben Dekker (coördinator OREC|bedrijfszorg) voor de gratis Quick scan of voor meer informatie via: bedrijfszorg@orec.nl